ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำปี 2566
[09-03-2023]   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำปี 2566 
กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
[18-03-2022]   กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
[14-03-2022]   รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 
การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
[22-02-2022]   การประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
โครงการจัดการฝึกอบรมวัยรุ่นวัยใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[18-02-2022]   โครงการจัดการฝึกอบรมวัยรุ่นวัยใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[31-01-2022]   ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครื่อข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
[31-01-2022]   โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครื่อข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 
ภาพกิจกรรมโครงการศาลเจ้าพ่อเมืองสะอาด น่าอยู่เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564
[13-11-2021]   ภาพกิจกรรมโครงการศาลเจ้าพ่อเมืองสะอาด น่าอยู่เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 
การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
[14-10-2021]   การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล
[03-03-2021]   โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล 
กิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้กับพนักงาน ปั้ม ปตท.
[23-07-2020]   กิจกรรมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้กับพนักงาน ปั้ม ปตท. 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.อ.วังน้ำเขียว ประจำปี 2563
[16-07-2020]   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.อ.วังน้ำเขียว ประจำปี 2563 
การประชาคมชุมชนเพื่อนำปัญหามาแก้ไข
[18-06-2020]   การประชาคมชุมชนเพื่อนำปัญหามาแก้ไข 
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อร่วมจุดคัดกรองโควิด-19
[11-06-2020]   เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อร่วมจุดคัดกรองโควิด-19 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
[08-06-2020]   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อออกตรวจตลาดนัด จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
[08-05-2020]   เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อออกตรวจตลาดนัด จัดระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 
กิจกรรมบวงสรวงท่านเจ้าพ่อหลวงราช วันที่ 27 เมษายน 2563 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6)
[28-04-2020]   กิจกรรมบวงสรวงท่านเจ้าพ่อหลวงราช วันที่ 27 เมษายน 2563 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6) 
กิจกรรมแจกหน้ากากผ้าพร้อมเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
[19-04-2020]   กิจกรรมแจกหน้ากากผ้าพร้อมเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 
กิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบคัดแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[21-11-2019]   กิจกรรมรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบคัดแยก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมมอบสิ่งของงานเจ้าพ่อหลวงราช
[10-06-2019]   กิจกรรมมอบสิ่งของงานเจ้าพ่อหลวงราช 
ภาพกิจกรรมวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
[10-06-2019]   ภาพกิจกรรมวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
[10-06-2019]   กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  
กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
[10-06-2019]   กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 
โครงการจัดงานวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ
[17-10-2016]   โครงการจัดงานวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ 
โครงการสูงค่าสูงวัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
[12-10-2016]   โครงการสูงค่าสูงวัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
[12-10-2016]   โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โครงการวัยรุ่น วัยใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
[11-10-2016]   โครงการวัยรุ่น วัยใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล