ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ หมวดหมู่
1   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเล็ก ทะเบียน ๘๔-๓๘๕๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    17 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
3   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
8   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 พ.ย. 2566  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 พ.ย. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    3 พ.ย. 2566  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
14   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ แห่งที่ 1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จำนวน 13 คน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    31 ต.ค. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    30 ต.ค. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
16   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    30 ต.ค. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
17   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ มัลติฟังก์ชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 ต.ค. 2566  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
18   จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 ต.ค. 2566  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
19   จ้างเหมาบริการพนักงานเก็บทำความสะอาดบริเวณชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    4 ต.ค. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20   จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    28 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
21   เหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาไฟท้าย รถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ขพ ๓๔๙๘ นครราชสีมา    27 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
22   จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
23   จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    26 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
24   ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
25   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (จัดซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อติดตั้งบริเวณชุมชนเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
26   จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก แห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
27   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
28   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. สูง ๑ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    15 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
29   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    14 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
30   จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
31   จ้างเหมาซ่อมเบาะรถยนต์ ทะเบียน กน ๔๕๘๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
32   จ้างเหมาซ่อมประตูรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขง-๕๑๘๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
33   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
34   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
35   ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
36   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
37   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
38   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
39   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
40   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
41   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
42   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
43   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
44   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
45   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
46   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
47   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
48   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
49   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
50   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
51   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
52   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    12 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
53   จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมระบบเบรค รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บว ๔๓๖๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
54   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
55   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
56   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
57   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    6 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
58   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    4 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
59   ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ แห่งที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    4 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
60   ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 5 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    4 2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล