ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๖  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ   01-03-2566  5  9
2   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3)  doc120221221093641.pdf   21-12-2565  53  6
3   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562  doc120221215085922.pdf   15-12-2565  54  1
4   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2562  doc120221215085651.pdf   15-12-2565  50  3
5   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2562  doc120221215085347.pdf   15-12-2565  52  1
6   ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230421133813.pdf   01-12-2565  4  3
7   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605122534.pdf   30-11-2565  2  1
8   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605102115.jpg   25-11-2565  0  1
9   ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565  doc120221215085038.pdf   18-10-2565  52  0
10   ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565  doc120221215084636.pdf   18-10-2565  53  1
11   ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230203153057.pdf   30-09-2565  25  6
12   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการขุดเจาะบ่อบาลดาล  doc120220916082255.pdf   12-09-2565  113  1
13   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  doc120230605122501.pdf   29-08-2565  1  1
14   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ    22-08-2565  147  2
15   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605122416.pdf   15-08-2565  1  1
16   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605102046.jpg   09-08-2565  3  3
17   ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕   01-07-2565  165  0
18   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605122345.pdf   30-05-2565  1  2
19   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605102015.jpg   20-05-2565  1  1
20   ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  กำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕   29-04-2565  120  0
21   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605122308.pdf   28-02-2565  0  0
22   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605101932.jpg   22-02-2565  1  1
23   ประกาศการณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120220519054923.pdf   14-12-2564  106  0
24   ประกาศเรื่อง เผยแพร่่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศเรื่อง เผยแพร่่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   28-10-2564  154  1
25   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  doc120211021065948.pdf   21-10-2564  110  0
26   ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทบทวน)  doc120230605133258.pdf   28-09-2564  0  1
27   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ   22-07-2564  170  0
28   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างลานตากขยะ บริเวณบ้านวังไผ่  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างลานตากขยะ บริเวณบ้านวังไผ่   22-06-2564  134  0
29   ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านงานบริหารงานบุคคล  doc120220523081014.pdf   08-06-2564  120  0
30   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)  doc120210331053117.pdf   31-03-2564  123  11
31   ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  doc120210331032233.jpg   31-03-2564  98  3
32   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 2  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 2   10-03-2564  98  0
33   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. บริเวณศูนย์ประชาคมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. บริเวณศูนย์ประชาคมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จำนวน 1 โครงการ   17-02-2564  146  0
34   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล 6/1 จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล 6/1 จำนวน 1 โครงการ    03-02-2564  141  0
35   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรือง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  ประกาศ   15-01-2564  99  0
36   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ออกกำลังกายชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ออกกำลังกายชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 โครงการ   08-01-2564  101  1
37   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจโดยภาคประชาชน รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจโดยภาคประชาชน   06-01-2564  103  23
38   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563  doc120210302075412.jpg   04-01-2564  102  7
39   ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง อัตราการจัดภาษีป้าย  กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563   17-12-2563  110  1
40   ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210401030946.pdf   15-12-2563  103  4
41   ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชน  doc120210315070443.pdf   15-12-2563  94  2
42   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี พร้อมทางเชื่อม คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี พร้อมทางเชื่อม คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   15-12-2563  106  0
43   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 1  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 1   15-12-2563  90  1
44   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้   02-11-2563  152  1
45   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29-10-2563  96  4
46   ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120201020013517.pdf doc220210331060427.pdf   20-10-2563  104  8
47   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2   19-10-2563  125  0
48   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   06-10-2563  136  1
49   ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200920205755.pdf   20-09-2563  96  6
50   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563  ประกาศ   28-08-2563  121  3
51   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ    28-08-2563  119  11
52   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200804063927.pdf   04-08-2563  111  9
53   ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  doc120200622060923.pdf   18-06-2563  113  12
54   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน ตารางโปรแกรมคำนวณของกรมธนารักษ์   29-05-2563  142  27
55   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200420205552.jpg   20-04-2563  110  19
56   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200611030910.pdf   10-04-2563  100  13
57   รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563  doc120200416202645.jpg   03-04-2563  132  9
58   รายงานสถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563  doc120200416202528.jpg   03-04-2563  89  9
59   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   19-03-2563  122  3
60   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200720104557.jpg   12-11-2562  73  3
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล