ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการขุดเจาะบ่อบาลดาล  doc120220916082255.pdf   12-09-2565  42  0
2   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ    22-08-2565  70  2
3   ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕   01-07-2565  82  0
4   ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  กำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕   29-04-2565  55  0
5   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  doc120220510074546.pdf   02-02-2565  56  0
6   ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  doc120220510041728.pdf   17-12-2564  46  0
7   ประกาศการณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120220519054923.pdf   14-12-2564  42  0
8   ประกาศเรื่อง เผยแพร่่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศเรื่อง เผยแพร่่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   28-10-2564  57  1
9   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  doc120211021065948.pdf   21-10-2564  48  0
10   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  doc120220510074507.pdf   01-09-2564  66  1
11   ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2  doc120220510041657.pdf   23-08-2564  49  0
12   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  doc120220510074421.pdf   17-08-2564  32  0
13   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  doc120220510074228.pdf   11-08-2564  35  0
14   ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  doc120220510041619.pdf   04-08-2564  31  0
15   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ   22-07-2564  70  0
16   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างลานตากขยะ บริเวณบ้านวังไผ่  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างลานตากขยะ บริเวณบ้านวังไผ่   22-06-2564  58  0
17   ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านงานบริหารงานบุคคล  doc120220523081014.pdf   08-06-2564  45  0
18   ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1  doc120220510041544.pdf   12-05-2564  30  0
19   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)  doc120210331053117.pdf   31-03-2564  51  11
20   ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  doc120210331032233.jpg   31-03-2564  39  3
21   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 2  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 2   10-03-2564  39  0
22   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  doc120210816050420.pdf   28-02-2564  33  0
23   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. บริเวณศูนย์ประชาคมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. บริเวณศูนย์ประชาคมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จำนวน 1 โครงการ   17-02-2564  68  0
24   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล 6/1 จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล 6/1 จำนวน 1 โครงการ    03-02-2564  54  0
25   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรือง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  ประกาศ   15-01-2564  38  0
26   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ออกกำลังกายชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ออกกำลังกายชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 โครงการ   08-01-2564  47  1
27   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจโดยภาคประชาชน รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจโดยภาคประชาชน   06-01-2564  41  23
28   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563  doc120210302075412.jpg   04-01-2564  44  7
29   ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง อัตราการจัดภาษีป้าย  กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563   17-12-2563  42  1
30   ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210401030946.pdf   15-12-2563  46  4
31   ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชน  doc120210315070443.pdf   15-12-2563  41  2
32   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี พร้อมทางเชื่อม คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี พร้อมทางเชื่อม คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   15-12-2563  48  0
33   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 1  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 1   15-12-2563  36  1
34   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2  doc120210816050318.pdf   17-11-2563  38  0
35   การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563  doc120210816042416.jpg   09-11-2563  40  0
36   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้   02-11-2563  61  1
37   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29-10-2563  38  4
38   ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120201020013517.pdf doc220210331060427.pdf   20-10-2563  48  8
39   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2   19-10-2563  48  0
40   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   06-10-2563  53  1
41   ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200920205755.pdf   20-09-2563  42  6
42   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1  doc120210816050229.pdf   28-08-2563  33  0
43   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563  ประกาศ   28-08-2563  51  3
44   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ    28-08-2563  65  11
45   การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2  doc120210816042346.jpg   24-08-2563  39  0
46   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  doc120210816050150.pdf   18-08-2563  43  0
47   คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200804063927.pdf   04-08-2563  45  9
48   การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1  doc120210816042305.jpg   03-08-2563  36  0
49   ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  doc120200622060923.pdf   18-06-2563  55  12
50   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  doc120210816050122.pdf   02-06-2563  30  0
51   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน ตารางโปรแกรมคำนวณของกรมธนารักษ์   29-05-2563  65  27
52   การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563  doc120210816042221.jpg   20-05-2563  42  0
53   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200420205552.jpg   20-04-2563  62  19
54   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200611030910.pdf   10-04-2563  52  13
55   รายงานข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563  doc120200416202645.jpg   03-04-2563  60  9
56   รายงานสถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563  doc120200416202528.jpg   03-04-2563  50  9
57   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   19-03-2563  61  3
58   การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  doc120210816041800.jpg   19-02-2563  28  0
59   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   08-01-2563  54  7
60   ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200720104557.jpg   12-11-2562  33  3
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล