ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ   07-09-2566  3  5
2   ทดสอบ  เปิดเอกสารได้ที่นี่   18-08-2566  6  1
3   เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด    30-05-2566  11  0
4   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๖  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ   01-03-2566  28  12
5   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3)  doc120221221093641.pdf   21-12-2565  82  6
6   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562  doc120221215085922.pdf   15-12-2565  83  2
7   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2562  doc120221215085651.pdf   15-12-2565  75  3
8   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2562  doc120221215085347.pdf   15-12-2565  78  2
9   ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖  doc120230421133813.pdf   01-12-2565  28  4
10   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605122534.pdf   30-11-2565  22  1
11   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605102115.jpg   25-11-2565  23  1
12   ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2565  doc120221215085038.pdf   18-10-2565  78  0
13   ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2565  doc120221215084636.pdf   18-10-2565  74  1
14   ประกาศเผยแพร่แผนการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2565  doc120230608124629.pdf   03-10-2565  15  1
15   ประกาศกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230203153057.pdf   30-09-2565  47  6
16   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจรับงานโครงการขุดเจาะบ่อบาลดาล  doc120220916082255.pdf   12-09-2565  144  1
17   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2  doc120230605122501.pdf   29-08-2565  21  1
18   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ    22-08-2565  181  2
19   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605122416.pdf   15-08-2565  21  1
20   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605102046.jpg   09-08-2565  22  3
21   ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕   01-07-2565  196  0
22   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  doc120230626172405.pdf   21-06-2565  16  1
23   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605122345.pdf   30-05-2565  20  2
24   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605102015.jpg   20-05-2565  20  1
25   ประกาศการขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕  กำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕   29-04-2565  148  0
26   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605122308.pdf   28-02-2565  19  0
27   ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1  doc120230605101932.jpg   22-02-2565  19  1
28   ประกาศช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120230619100216.pdf   22-01-2565  11  1
29   ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่หรือทางสาธารณะ  doc120230619100313.pdf   12-01-2565  13  1
30   ประกาศการณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120220519054923.pdf   14-12-2564  134  0
31   ประชาสัมพันธ์ โครงการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนปีงบประมาณ 2565  doc120230626103253.pdf   17-11-2564  13  0
32   ประกาศเรื่อง เผยแพร่่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกาศเรื่อง เผยแพร่่เผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   28-10-2564  184  1
33   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  doc120230626095724.ข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ   21-10-2564  11  0
34   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  doc120211021065948.pdf   21-10-2564  137  0
35   ประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทบทวน)  doc120230605133258.pdf   28-09-2564  21  1
36   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจำหน่ายทรัพย์สินที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ   22-07-2564  200  0
37   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างลานตากขยะ บริเวณบ้านวังไผ่  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างลานตากขยะ บริเวณบ้านวังไผ่   22-06-2564  163  0
38   ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านงานบริหารงานบุคคล  doc120220523081014.pdf   08-06-2564  148  1
39   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)  doc120210331053117.pdf   31-03-2564  150  11
40   ประชาสัมพันธ์สถิติผู้มาใช้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  doc120210331032233.jpg   31-03-2564  124  3
41   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 2  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 2   10-03-2564  122  0
42   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. บริเวณศูนย์ประชาคมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำ คสล. บริเวณศูนย์ประชาคมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จำนวน 1 โครงการ   17-02-2564  181  0
43   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล 6/1 จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยเทศบาล 6/1 จำนวน 1 โครงการ    03-02-2564  174  0
44   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรือง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  ประกาศ   15-01-2564  130  0
45   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ออกกำลังกายชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 โครงการ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมติดตั้งบริเวณศูนย์ออกกำลังกายชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา จำนวน 1 โครงการ   08-01-2564  125  1
46   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจโดยภาคประชาชน รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจโดยภาคประชาชน   06-01-2564  133  23
47   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563  doc120210302075412.jpg   04-01-2564  129  7
48   ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง อัตราการจัดภาษีป้าย  กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563   17-12-2563  138  1
49   ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210401030946.pdf   15-12-2563  128  4
50   ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชน  doc120210315070443.pdf   15-12-2563  121  2
51   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี พร้อมทางเชื่อม คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี พร้อมทางเชื่อม คสล. บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   15-12-2563  132  0
52   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 1  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 1   15-12-2563  112  1
53   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้   02-11-2563  180  1
54   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   29-10-2563  125  4
55   ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120201020013517.pdf doc220210331060427.pdf   20-10-2563  129  8
56   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงอาคารทางเชื่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ แห่งที่ 2   19-10-2563  150  0
57   ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   06-10-2563  167  1
58   ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200920205755.pdf   20-09-2563  126  6
59   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563  ประกาศ   28-08-2563  149  3
60   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ    28-08-2563  144  11
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล