ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  doc120220417025251.pdf   11-04-2565  75  0
2   การวิเคราะห์ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564  doc120220312055911.pdf   12-01-2565  70  0
3   ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120220417025130.pdf   07-01-2565  72  0
4   ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชนืทับซ้อนและแนวทางการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา  ปรกาศ การจัดทำโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน   12-10-2564  73  0
5   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   25-06-2564  93  1
6   ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามการทุจริต ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  doc120210331032346.jpg   31-03-2564  83  8
7   ประกาศข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  doc120210331032126.jpg   31-03-2564  97  3
8   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  doc120210315063827.pdf   15-03-2564  76  14
9   มาตรการเสริมร้างวัฒนธรรมองค์กร  กำหนดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล   15-03-2564  109  13
10   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาล  doc120210310063900.jpg   10-03-2564  78  6
11   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  doc120210319040034.pdf   09-03-2564  77  4
12   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564  doc120210315084627.pdf   01-03-2564  100  12
13   รายงานผลการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน)  รายงานผลในระบบ e-plannacc ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) รายงานผลการดำเนินการตามแผนปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563   02-02-2564  90  6
14   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  ประกาศการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 บันทึกแจ้งแต่ละกอง เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   28-01-2564  83  27
15   รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  doc120210303092228.pdf   04-01-2564  68  11
16   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร/แต่งต้ังคณะทำงาน การบรรจุวาระการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงการดำเนินงานให้พนักงานทราบ โครงการจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล ประจำปี 2564    07-10-2563  73  16
17   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   25-06-2563  88  24
18   มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120200624031512.pdf   24-06-2563  112  12
19   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  doc120200624030844.jpg   24-06-2563  78  8
20   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  doc120200219011300.pdf   19-02-2563  78  8
21   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120200219011206.pdf   19-02-2563  87  4
22   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  doc120200219011015.pdf   19-02-2563  77  6
23   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200218200713.pdf   18-02-2563  86  15
24   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562  doc120200217193439.pdf   17-02-2563  109  11
25   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  doc120190709215546.pdf   09-07-2562  89  11
26   มาตรการป้องกันการรับสินบน  doc120190709215459.pdf   09-07-2562  107  7
27   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   23-06-2562  131  5
28   แผนปราบปรามการทุจริต  doc120190610225228.pdf   12-06-2561  97  24
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล