ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
61   แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  doc120200611030719.pdf   31-10-2562  36  6
62   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรือง การรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   24-10-2562  40  8
63   ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120191118233713.doc   24-10-2562  41  9
64   ประกาศคู่มือการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200618032748.pdf   09-10-2562  39  7
65   ประกาศคู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200212000858.pdf   02-10-2562  52  15
66   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  doc120200211235459.pdf doc220200618035614.pdf   30-09-2562  49  18
67   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  doc120190917194131.pdf   17-09-2562  72  10
68   การประมูลขายทรัพย์สินที่เสื่อมสภาพ  doc120190916021543.pdf   10-09-2562  58  5
69   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศ   15-08-2562  38  6
70   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศ   07-08-2562  33  5
71   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศ   30-07-2562  40  4
72   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรือง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  doc120190806030901.pdf   15-07-2562  33  3
73   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศ   11-07-2562  34  5
74   รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  doc120190611023430.pdf   30-05-2562  36  4
75   ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  doc120190604031317.jpg   27-05-2562  40  7
76   ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน เมษายน 2562  doc120190611001940.pdf   04-04-2562  40  4
77   รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562  doc120190611001301.pdf   07-03-2562  35  4
78   ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  doc120190604031748.jpg   15-02-2562  34  5
79   ประกาศการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  doc120190214221211.jpg   14-02-2562  34  7
80   ประกาศนโยบายและกลยุทธด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)  doc120191121033653.pdf   30-01-2562  45  9
81   ประกาศคู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ  doc120191121031254.pdf   23-01-2562  36  8
82   ประกาศคู่มือสมรรถนะ (Competency)  doc120191121030921.pdf   17-01-2562  33  5
83   ประกาศคู่มือการวิเคราห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน (Workflow analysis)  doc120191121031205.pdf   16-01-2562  50  9
84   แผนพัฒนาบุคลากร  doc120190610230256.pdf   03-12-2561  29  5
85   ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  doc120191121012525.jpg   26-10-2561  28  4
86   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ประกาศ ประกาศ   04-10-2561  42  23
87   แผนจัดการความรู้ (KM)  doc120190610230217.pdf   03-09-2561  44  9
88   คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  doc120190610230852.pdf   07-08-2561  31  3
89   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ประกาศ   30-10-2560  82  20
90   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ให้เช่าแผงลอยศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  ประกาศ   12-04-2560  62  33
91   ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร  doc120171107214747.jpg   28-02-2560  49  10
92   คู่มือการปฏฺิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  doc120180611002442.doc   07-02-2560  40  18
93   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ให้เช่าแผงลอยศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  ประกาศ   14-10-2559  46  11
94   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2560 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ประกาศ   10-10-2559  78  39
95   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2559 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ประกาศ   03-08-2559  72  26
96   การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี  คำสั่งเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   23-02-2558  25  2
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล