ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
61   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกายบริเวณชุมชนศิริชัยรวมใจพัฒนา  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกายบริเวณชุมชนศิริชัยรวมใจพัฒนา   05-05-2563  68  4
62   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างลานตากขยะ คสล. บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านวังไผ่  ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างลานตากขยะ คสล. บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านวังไผ่   22-04-2563  92  2
63   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช.โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  doc120200407002242.pdf   07-04-2563  43  2
64   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบฝังกลบ ช่วงที่ 2  doc120200406235334.pdf   07-04-2563  50  4
65   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์ราชการ  doc120200406235001.pdf   07-04-2563  68  2
66   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกาย บริเวณชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา  ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการปรับปรุงศูนย์ออกกำลังกาย บริเวณชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา   17-03-2563  70  2
67   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาล 1 ช่วงที่ 2  ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณซอยเทศบาล 1 ช่วงที่ 2   17-02-2563  70  4
68   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณรอบสระน้ำหลังสำนักงานเทศบาล  doc120191223024308.pdf   23-12-2562  75  4
69   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120191219190727.pdf   20-12-2562  68  5
70   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สูง 2 ชั้น  doc120191219013724.pdf doc220191219013724.pdf   19-12-2562  48  10
71   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ   21-11-2562  77  4
72   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สูง 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคา   04-11-2562  46  6
73   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สูง 2 ชั้น  ประชาสัมพันธ์ราคากลาง   04-11-2562  60  9
74   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   24-10-2562  65  6
75   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างลานตากขยะคสล. บริเวณบ่อกำจัดขยะบ้านวังไผ่  doc120190906021201.pdf   06-09-2562  49  3
76   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บริเวณสำนักงานเทศบาล  doc120190624025800.pdf   24-06-2562  43  8
77   ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 4  ตารางปปช. ปร.4 ปร.5   25-02-2562  36  9
78   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานขยายไหล่ทาง คสล. ซอยเทศบาล 4  ตาราง ปปช  ปร.4  ปร.5   08-02-2562  42  15
79   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ  ตาราง ปปช ,ปร.4 , ปร.5   12-12-2561  74  9
80   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   29-10-2561  39  2
81   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำและหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตาราง ปปช ,ปร.4 , ปร.5   26-09-2561  51  9
82   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานก่อสร้างประตูรั้วสแตนเลส บริเวณศูนย์ราชการเทศบาล  ตาราง ปปช. ปร.4 และ ปร.5   23-08-2561  51  13
83   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตาราง ปปช. ปร.4 ปร.5   10-05-2561  80  42
84   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานก่อสร้างลานตากขยะ คสล.บริเวณบ่อกำจัดขยะ บ้านวังไผ่  ตาราง ปปช. ปร.4 ปร.5   16-03-2561  62  20
85   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์ออกกำลังกาย ชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา  ประกาศ   27-11-2560  60  26
86   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ชุด  ประกาศ   27-11-2560  55  29
87   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายพานลำเลียงเพิ่มเป็นส่วนประกอบเตาเผาขยะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   15-11-2560  66  29
88   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. จัดซื้อสายพานลำเลียงเพิ่มเป็นส่วนประกอบเตาเผาขยะ จำนวน 1 ชุด  ประกาศ   15-11-2560  86  8
89   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง เผนแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  ประกาศ   10-11-2560  53  20
90   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน 1 รายการ  ประกาศ   31-10-2560  55  17
91   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช.จ้างขุดขนดินบริเวณบ่อขยะบ้านวังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตาราง ปปช. ปร.4 ปร.5   12-10-2560  60  46
92   รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  ประกาศ   04-10-2560  43  10
93   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีตกลราคา  ตาราง ปปช. ราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะ   22-08-2560  73  56
94   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช.จ้างเหมาปรับปรุงโรงจอดรถยนต์และเทลานคอนกรีต บริเวณศูนย์ราชการ  ตาราง ปปช. ปร.4 ปร.5   18-08-2560  63  53
95   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช.ก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์ออกกำลังกาย ชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา  ปปช. ปร.4 ปร.5   17-08-2560  49  33
96   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ออกกำลังกาย ชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา  ประกาศ   17-08-2560  40  363
97   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนคสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ซอย 10  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   11-07-2560  57  110
98   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช.ก่อสร้างลานแคฟซีล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1  ตาราง ปปช. ปร4 ปร.5   30-06-2560  65  81
99   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมขุดสระกักเก็บน้ำ ศูนย์ราชการ  ตาราง ปปช. ปร4 ปร.5   30-06-2560  46  63
100   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ชุด  ประชาสัมพันธ์ราคากลาง   12-06-2560  55  18
101   ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ชุด  ประกาศ   12-06-2560  58  20
102   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. โครงการปรับปรุงหอประชุมประชาคมและศูนย์ฝึกอาชีพ  ตาราง ปปช. ปร4และปร.5   09-06-2560  78  57
103   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานติดตั้งประตูเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งที่ 1  ตาราง ปปช. ปร4และปร.5   09-06-2560  46  87
104   ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำรางยู คสล. บริเวณถนนเทศบาลซอย 10  ตาราง ปปช. ปร.4  ปร.5   01-06-2560  58  237
105   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำรางยู คสล.บริเวณถนนเทศบาลซอย 10  ประกาศและเอกสารสอบราคา   01-06-2560  66  17
106   ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างรั้วบริเวณสระน้ำธรรมชาติ บริเวณหน้าโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม  ประกาศ ปร.4  ปร.5   21-04-2560  69  30
107   ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงลานอนุสาวรีย์และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณศูนย์ราชการ  ประกาศ ปร.4  ปร.4 ปร.5   21-04-2560  51  51
108   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคารซื้อชุดหอกระจายข่าวแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด  ประกาศ   06-12-2559  42  12
109   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560  doc120161121201232.pdf   21-11-2559  161  31
110   ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อชุดหอกระจายข่าวแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด    09-11-2559  68  0
111   ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด    09-11-2559  58  0
112   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเตาเผาขยะและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด  ประกาศ   07-09-2559  59  37
113   ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ปปช. งานจัดซื้อเตาเผาขยะและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)    22-08-2559  59  0
114   ประกาศเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ เรื่องสอบราคาจัดซื้อเตาเผาขยะและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด    22-08-2559  116  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล