ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  สารจากปลัด
 
 

           ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา กระผมในฐานะปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายจากคณะผู้บริหาร จึงต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารในทุกๆ ด้านเพื่อพัฒนาเทศบาลและตอบสนองความต้องการของประชาชนความสำเร็จเกิดจากคณะผู้บริหารที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลรวมถึงพนักงานและพนักงานจ้างทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพวกเราทุกคนมีความพร้อมที่จะดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อประโยชน์สุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชน

            กระผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ทุกองค์กร ภาครัฐ และเอกชน พนักงานเทศบาล รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาเทศบาลวตำบลศาลเจ้าพ่อเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไป

(นายธนุพงษ์  เรืองวิเศษ)

ปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ 

 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   13-07-2564

 

 
   
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล