ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม/ ชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ จำนวน 6 ชุมชน จำนวนบ้าน 939 หลังคาเรือน จำนวนประชากรในชุมชนรวม 1,947 คนลักษณะชุมชนในท้องถิ่นลักษณะชุมชนเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจะเป็นชุมชนพัฒนาที่ตั้งบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 – 700 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมและป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในชุมชนซึ่งตั้งอยู่สองฟากทางของชุมชนเทศบาลจึงประกอบด้วยการพานิชยกรรม มีอาคารร้านค้า สถานที่ราชการสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาตั้งอยู่ และบริเวณย่านที่เป็นที่พักอาศัย ลักษณะของชุมชนจะหนาแน่นบริเวณสองฟากถนน และมีแนวโน้มจะขยายตัวสองฟากถนน

        1. ทิศทางการขยายตัวของชุมชนเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ

เนื่องจากทางด้านทิศเหนือของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ด้านตะวันตกติดกับอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบกับรูปร่างของชุมชนยาวตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 (นครราชสีมา – กบินทร์บุรี) ประชาชนนิยมตั้งบ้านเรือนอยู่ตามเส้นทางคมนาคมสายหลักและพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทำให้คาดประมาณว่าในอนาคตทิศทางการขยายตัวของชุมชนจะขยายตัวเข้ามายังศูนย์กลางการบริหารของอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปยังเป็นตัวจำกัดทิศทางการขยายตัวของชุมชนด้วย

จากการที่ชุมชนมีที่ตั้งทางด้านตะวันตกใกล้กับอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ผ่านพื้นที่ชุมชนของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (อีสเทิร์นซีบอร์ด) ทำให้คาดประมาณว่าบริเวณเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจะมีการพัฒนาที่เจริญขึ้นในอนาคต
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล