ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
______________________________________________________________________________________________
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

>>>>   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทัณฑสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการดังนี้


1. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

   1.1 งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
   1.2 งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
   1.3 งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ
   1.4 งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
   1.5 สุขาภิบาลโรงงาน
   1.6 งานชีวอนามัย
   1.7 งานฌาปนกิจ

   1.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมสุขภาพ

2.1 งานด้านสุขศึกษา
2.2 งานอนามัยโรงเรียน
2.3 งานอนามัยแม่และเด็ก.
2.4 งานวางแผนครอบครัว
2.5 งานสาธารณสุขมูลฐาน
2.6 งานโภชนาการ
2.7 งานสุขภาพจิต
2.8 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล