ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

* เนื้อที่ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อมีเนื้อที่ประมาณ 2.369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,480.63 ไร่

* อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านบุไผ่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ทิศตะวันอออก ติดต่อกับบ้านสวนห้อม ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านคลองสอง บ้านเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว

* เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลทั้งหมด 4 หมู่บ้าน รวม 861 ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็น 6 ชุมชนดังนี้

ชุมชนที่ 1 คือ ชุมชนโพธิ์คำพัฒนา ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนหลวงราชพัฒนา

ชุมชนที่ 3 คือ ชุมชนรวมใจพัฒนา ชุมชนที่ 4 คือ ชุมชนป่าขนุนพัฒนา

ชุมชนที่ 5 คือ ชุมชนศิริชัยร่วมใจพัฒนา ชุมชนที่ 6 คือ ชุมชนบุไผ่ห้วยใหญ่พัฒนา

* ประชากร

- จำนวนประชากรทั้งหมด 1,999 คน โดยแยกเป็นชาย 944 คน (ต.วังน้ำเขียว 857 คน

และตำบลไทยสามัคคี 87 คน) และหญิง 1,055 คน (ต.วังน้ำเขียว 974 คน และตำบลไทยสามัคคี 81 คน)

- จำนวนครัวเรือน 861 ครัวเรือน (ต.วังน้ำเขียว 706 ครัวเรือน และตำบลไทยสามัคคี 155 ครัวเรือน)

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559

 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล