ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
ภารกิจ/พันธกิจ
______________________________________________________________________________________________
ภารกิจ/พันธกิจ
 

     พันธกิจ  (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น
ภารกิจในการพัฒนาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

 1. ส่งเสริมการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการในองค์กรส่งเสริมการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการในองค์กร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการพาณิชยกรรม
3. พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมศาสนาและวัฒนธรรม
4. พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.สนับสนุนพัฒนาด้านสังคมและชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล