ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
แผนอัตรากำลัง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  doc120210629042449.pdf   29-06-2564  100  2
2   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 11) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564- พ.ศ.2566) หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร   29-01-2564  97  33
3   แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - พ.ศ.2566)  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2566) โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 โครงสร้างคณะผู้บริหาร โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาล   05-10-2563  103  55
4   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120210303055212.pdf   01-10-2563  91  13
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล