ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์ 0-4422-8250 , โทรสาร 0-4422-8264  
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัดเทศบาล
 
 
นางสาวพิชดา เกษรสระน้อย
นางสาวพิชดา เกษรสระน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รรก.หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. 086-551-7178
นางสาวพิชดา เกษรสระน้อย
นางสาวพิชดา เกษรสระน้อย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร. 086-551-7178
จ่าอากาศตรีหญิงกรณ์จิราลักษณ์ ปุรินันต์
จ่าอากาศตรีหญิงกรณ์จิราลักษณ์ ปุรินันต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร.080-625-8298
นายสาวณัฐฑญา เสริมใหม่
นายสาวณัฐฑญา เสริมใหม่
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
เบอร์โทร. 081-320-3837
นางสาวศวิณา เภาศรี
นางสาวศวิณา เภาศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร. 095-608-8900
นางญาตยา ทินกระโทก
นางญาตยา ทินกระโทก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ
เบอร์โทร. 098-226-8011
นางอรวรรณ ผลชิงชัย
นางอรวรรณ ผลชิงชัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เบอร์โทร. 093-224-1626
นางสาววรรณพร ภูมิไถล
นางสาววรรณพร ภูมิไถล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร. 081-725-8559
นางจรูญ ป้อนทองหลาง
นางจรูญ ป้อนทองหลาง
พนักงานเทศกิจ
เบอร์โทร. 081-725-8295
นายฉลองชัย สีหาราช
นายฉลองชัย สีหาราช
ูผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
เบอร์โทร. 093-787-4189
นางปรภารณ์ น้อยทอง
นางปรภารณ์ น้อยทอง
คนงานทั่วไป
เบอร์โทร. 080-469-8172
นายพีระศักดิ์ ทิมพรมราช
นายพีระศักดิ์ ทิมพรมราช
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร. 088-354-1134
 
 
 
 
 
เบอร์โทร 0-4422-8250 โทรสาร 0-4422-8264
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล